13 tuyệt chiêu khuyến mãi và khuyến mại

Instructors :

Nếu Đại lý KORENA đang gặp những vấn đề như:

 • Hiểu chưa đúng bản chất vềk huyến mãi, áp dụng không hiệu quả
 • Áp dụng chương trình khuyến mãi nhưng sử dụng chi phí quá lớn
 • Không có quy trình khuyến mãi chuẩn xác và mang tính tự phát

Khóa học này sẽ giúp Đại lý KORENA:

 • Hiểu được vai trò của khuyến mãi và khuyến mại
 • Đủ khả năng để phần biệt khuyến mãi và khuyến mại
 • Ứng dụng xây dựng chương trình khuyến mãi phù hợp với các đối tượng khách hàng
 • Tăng doanh số, tăng nhận diện và sự gắn kết thương hiệu
 • Giảm chi phí tối đa cho các chương trình khuyến mãi

Nội dung khóa học “13 tuyệt chiêu khuyến mãi và khuyến mại”:

 • Tìm hiểu tổng quan về xúc tiến bán hàng.
 • Nắm rõ bản chất của xúc tiến bán hàng.
 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến xúc tiến bán hàng.
 • Hiểu về khuyến mãi.
 • Hiểu về khuyến mại.
 • Xây dựng và đo lường hiệu quả chiến dịch.