Nghệ thuật Chăm sóc Khách hàng xuất sắc

Instructors :

Tổng quát

Các Đại lý KORENA hầu hết quan tâm vấn đề làm sao tăng khách hàng lên mà chưa có điều kiện đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng một cách bài bản, hệ thống dẫn đến các hoạt động chăm sóc chưa thực hiện hiệu quả việc giữ chân khách hàng.

Thấu hiểu được những khó khăn, KORENA cùng TNI Business School xây dựng khóa học NGHỆ THUẬT CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG XUẤT SẮC nhằm giúp hệ thống Đại lý KORENA:

 • Hiểu rõ bản chất của chăm sóc khách hàng.
 • Hiểu được các kiến thức, kỹ năng, thái độ, tư duy và hiểu được phương tiện, môi trường cần có để làm chăm sóc khách hàng xuất sắc, giữ chân khách hàng
 • Có một quy trình bài bản, thực tiễn để làm chăm sóc khách hàng xuất sắc, giữ chân khách hàng.
 • Hiểu thế nào là chăm sóc khách hàng xuất sắc để giữ chân khách hàng.
 • Tất cả sẽ là hành trang để bạn trở thành người làm chăm sóc khách hàng xuất sắc, có nhiều khách hàng trung thành, tăng doanh số bán hàng gấp đôi.

Yêu cầu của khóa học

 • Thiết bị và dụng cụ cần có: máy tính có nối mạng Internet, bút, vở.
 • Download các tài liệu tại: goo.gl/HfgJQh

Lợi ích từ khóa học

Khi hoàn thành khoá học, Đại lý KORENA có thể:

 • Hiểu rõ bản chất của chăm sóc khách hàng, vai trò của nó khi bán hàng
 • Hiểu được các kiến thức, kỹ năng, thái độ, tư duy, phương tiện và môi trường cần có khi làm chăm sóc khách hàng, bán hàng.
 • Có một quy trình bài bản, thực tiễn khi làm chăm sóc khách hàng, bán hàng.
 • Hiểu thế nào là chăm sóc khách hàng xuất sắc
 • Tất cả sẽ là hành trang để bạn trở thành người chăm sóc khách hàng xuất sắc, cao thủ bán hàng, tăng gấp đôi doanh số và giúp Đại lý tăng lợi nhuận cho mình

Lessons Sample lesson